top of page

Politika varstva osebnik podatkov - GDPR

Politika varstva osebnih  podatkov

1. Upravljalec

Registrirana firma podjetja: TA & ŠA, Frizerski studio, d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec)
Sedež podjetja: Ljubljana
Poslovni naslov: Vojkova cesta 77, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba za zbirko osebnih podatkov je direktorica podjetja, ki uporablja osebne podatke iz zbirke.
Kontaktni naslov odgovorne osebe za varstvo podatkov: urska.tanja@gmail.com

Izvajalec bo pri obdelavi osebnih podatkov vselej ravnal po visokih standardih evropske uredbe GDPR, tako da bo imel vzpostavljen notranji sistem organizacije dela (izvajanja) in nadzora, ki bo omogočal ravnanje po tej uredbi. Izvajalec se zavezuje, da bo vedno sposoben dokazati raven izvajanja obdelave in sistem notranje organizacije, ki to omogoča.

 

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjanje stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank, s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh.

Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

 

Za namen obveščanja z elektronsko pošto, hranimo: 

 • naslov elektronske pošte,

 • ime,

 • priimek,

 • spol.

 

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.


Osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki:

 • prodaja,

 • marketing,

 • podpora strankam,

 • računovodstvo.
   

3. Iznos

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije in jih ne iznašamo v druge države.
 

4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo

 • do izbrisa celotne zbirke podatkov (če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma in trajno izbrisali, ali

 • do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika (po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke brez odlašanja in trajno izbrišemo).

 

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.
 

5. Pravice posameznika

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

 • vpogled,

 • popravek,

 • popoln izbris,

 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje.

 

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku zagotovili svobodno odločitev o njegovi privolitvi, in ga zadovoljivo informirali.

Preklic soglasja s strani posameznika ne vpliva na zakonitost in upravičenost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do preklica.

Molka posameznika ne bomo nikoli šteli za njegovo strinjanje s predlaganim izborom. Vedno bomo pazili, da bo volja posameznika izražena točno in svobodno – le na tak način zbrane podatke bomo uporabili za zbirke, ki jih obdelujemo. V nedorečenih situacijah bomo soglasje posameznika razlagali restriktivno.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice na področju varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: 

 

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

 

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju njegovih pravic.

TA & ŠA, Frizerski studio, d.o.o.

GDPR - Frizerski studio TA & ŠA, Bežigrad, Ljubljana
bottom of page